Почетна
Податоци за компанијата
Систем за пренос на
природен гас
Природен гас
Од идеjа...
Контакт
Фотогалерија
Јавни набавки
Законска регулатива
Линкови
Инфо (Новости)

Во согласност со заложбите за промовирање на безбедно и одржливо снабдување со енергија по достапни и конкурентни цени, а врз основа на принципите на Европската унија и Енергетската заедница, како и соодветната примена на Третиот енергетски пакет на Европската Унија и другото применливо законодавство на ЕУ, како и институционалната и правна рамка на Енергетската заедница, ГА-МА АД Скопје најавува реализација на следниве проекти ː

- Изградба на инфраструктурна гасоводна делница Скопје - Тетово - Гостивар - Албанска граница

Во прва фаза е планирана изградба на делница DN 500 Скопје - Тетово - Гостивар

Во втора фаза е планирана изградба на делница DN 500 Гостивар - Албанска граница со можност за добивање на приклучок на Трансјадранскиот гасовод (TAP)

Изградбата на оваа гасоводна делница ќе овозможи диверсификација на снабдувањето со природен гас на Р. Македонија а воедно и обезбедување на поголема сигурност во снабдување со природен гас.

- Изградба на македонскиот дел од гасоводниот проект TESLA

Изградбата ќе се состои во конструкција на гасоводна делница DN 1200/100bar во должина од околу 180-200km низ територијата на Р. Македонија

Главната цел на гасоводниот проект TESLA е транспорт на природен гас од Турско - грчката граница (Турски тек) преку Грција, Македонија, Србија, Унгарија до Австрија.

Изградбата на оваа гасоводна делница ќе значи обезбедување на поголема сигурност во снабдување со природен гас како и отварање на можности за достава на природен гас и преку други извори на снабдување.

За горенаведени проекти ГА-МА АД Скопје ќе отпочне подготовка за реализација на предфизибилити студија.