Почетна
Податоци за компанијата
Систем за пренос на
природен гас
Природен гас
Од идеjа...
Контакт
Фотогалерија
Јавни набавки
Законска регулатива
Линкови
Инфо (Новости)

Соопштение

ГА-МА АД - Скопје ги информира сите корисници на Системот за пренос на природен гас во Република Северна Македонија дека поради извршување на планирани ремонтни работи на транзитниот гасовод за Република Северна Македонија, а во согласност со Протоколот од Советувањето за планирани профилактички работи, работи за чистење, дијагностички и ремонтни работи за 2021 година, превземањето на природен гас на ГМС Жидилово ќе биде ограничено во подоле наведените периоди од:

 

           08 јуни - 12 јуни 2021 година (период од 96 часа) превземањето на природен гас ќе биде ограничено на помалку од 200.000 Nm3/дневно;

           22 јуни - 29 јуни 2021 година (период од 168 часа) нема да има превземање на природен гас;